శీతాకాలం లో చర్మం పొడిబారకుండా ఉండాలి అంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

శీతాకాలం లో చర్మం పొడిబారకుండా ఉండాలి అంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు

శీతాకాలంలో సహజంగా ఎవరి చర్మం అయినా సహజంగా పగులుతుంటుంది. చర్మం పొడిబారడం వల్ల కొంతమందికి దురద కూడా వస్తుంటుంది. ఈ చలికాలo లొ చర్మాన్ని మృదువుగా, తేమగా ఉంచుకొనేందుకు క్యారెట్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది . క్యారెట్ తో చర్మాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. * క్యారెట్ సగం ముక్క క్యారెట్  తీసుకుని దాన్ని తురుం పట్టి మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అందులో ఒక , ఒక టీస్పూన్ పాలు, టీస్పూన్ తేనె వేసి బాగా […]

Tips for Healthy Eating

Tips for Healthy Eating

These are some practical tips to cover the basics of healthy eating and can help you make healthier choices (Eat Well). If you eat or drink over your body desires, you will be placed on weight as a result of the energy you are doing not use is kept as fat. If you eat and […]